Share

Mô hình khác

Mô hình khác

  • Là những bản sao của một dự án thu nhỏ của một công trình xây dựng thực tế. Mô hình kiến trúc ngày nay ngày càng đa dạng và được áp dụng rộng rãi trong giới xây dựng rất nhiều. Bởi là bản sao, nên tính chính xác và tỷ mĩ của nó không kém phần thực tế. Vì thế việc làm mô hình cũng đòi hỏi sự tinh thế và chuẩn xác rất nhiều.
  • Ngoài Những dự án làm mô hình quy hoạch, mô hình nhà máy, mô hình nhà cao tầng. Chúng tôi còn tổng hợp những mô hình khác như: mô hình nội thất, làm sa bàn v.v…