Share

Mô hình kiến trúc Lò hơi Nhật Bản

Mô hình kiến trúc Lò hơi Nhật Bản

Lò hơi Nhật Bản

 

Mô hình kiến trúc Lò hơi Nhật Bản thực chất an toàn hơn bởi thiết kết với hàm lượng nước thấp kết hợp với hình dáng lò hơi độc đáo, tai nạn về việc nổ bình áp suất là không thể xảy ra. Lò hơi Nhật Bản còn có nhiều biện pháp bảo vệ an toàn cho bình áp suất đảm bảo lò hơi không chỉ hoạt động an toàn mà còn đạt hiệu quả cao và hoạt động đáng tin cậy.

Sinh hơi nhanh và dễ vận hành: chỉ tốn khoảng 4 đến 5 phút sau khi đánh lửa để sinh ra hơi theo áp suất đã ấn định trước, cho phép nhanh chóng làm việc. Lò hơi Nhật Bản đáp ứng tiêu chuẩn NOx thấp hơn, giảm việc bảo trì và giám sát, và giảm yêu cầu về không gian, giảm chi phí nhiên liệu.

Sa bàn lò hơi tại Nhật Bản

  • Tỉ lệ sa bàn: đang cập nhật
  • Kích thước sa bàn: 600 x 990 mm
  • Địa điểm: Nhật Bản.

 

 

Mô hình dự án liên quan

 

call button