Chuyên mục: Vật Liệu Mô Hình

Người mô hình kiến trúc

Người mô hình trong các dự án mô hình kiến trúc nhằm tạo sự cân đối và chân thật về tỉ lệ của mô hình. Việc đặt người mô hình vào sẽ giúp người xem hình dung rõ hơn về kích thước và tỉ lệ của dự án so với thực tế bên ngoài. Cũng […]

read more