Share

Nhà máy Đại Nghĩa Steel

Nhà máy Đại Nghĩa Steel

Thông tin dự án mô hình nhà máy Đại Nghĩa

Đại Nghĩa Steel

Đại Nghĩa Steel là nhà máy sản xuất Thép tọa lạc tại khu công nghiệp VSIP 2. Dự án gồm 3 xưởng với chức năng từng phân xưởng khác nhau.

  1. Tỉ lệ sa bàn: 1/100
  2. Kích thước sa bàn: 2400 x 2400 mm
  3. Địa điểm: Bình Dương.
call button