Share

Mô hình bệnh viện truyền máu huyết học

Mô hình bệnh viện truyền máu huyết học

Đăng ký kênh để xem thêm dự án

Thông tin dự án

  • Mô hình bệnh viện truyền máu huyết học – Cơ sở 2

Bệnh viện truyền máu huyết học

Bệnh viện được khánh thành vào ngày 19/5/2022. Đây là bệnh viện cơ sở 2 tọa lạc tại Huyện Bình Chánh.

Xây dựng từ năm 2018 với diện tích 33.000 m2 và tổng kinh phí gần 1000 tỷ đồng. Dự án cung cấp 300 giường bệnh và công suất có thể lên đến 450 giường, giúp giải quyết các vấn đề khẩn cấp.

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/100
  • Kích thước sa bàn: 1400 x 3300 mm
  • Tọa lạc tại: Huyện Bình Chánh.
call button