Share

Mô hình chung cư Phú Đông Sky One | Dĩ An

Mô hình chung cư Phú Đông Sky One | Dĩ An

Chi tiết dự án:

Mô hình chung cư Phú Đông Sky One tại Dĩ An, Bình Dương.

Dự án thuộc chuỗi dự án Phú Đông Group đã triển khai. Phú Đông Sky One là dự án thứ 5 trong hàng loạt dự án thành công trước đó của tập đoàn Phú Đông Group.

  1. Tỉ lệ sa bàn: 1/75
  2. Kích thước sa bàn: 1600 x 2000 mm
  3. Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương.

Mô hình dự án liên quan

call button