Share

Danh mục: Tuyển Dụng | Mô hình Song Anh |

Tuyển nhân viên quản trị Website – số lượng 1 người

Nhằm tăng cường đội ngũ nhân viên, chúng tôi cần tuyển nhân viên vị trí nhân viên quản trị website Làm Mô Hình làm việc tại xưởng Quận 9. Mô tả công việc quản trị website Quản lý domain hosting, server và các website của công ty Nghiên cứu và tối ưu website cho việc […]

read more
call button