Share

Mô hình nhà máy Saigon TanTec tại Bình Dương

Mô hình nhà máy Saigon TanTec tại Bình Dương

Nhà Máy Saigon Tan Tec Tại Bình Dương

 

Công ty Saigon Tantec Ltd là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thuộc da phục vụ cho ngành đóng giầy. Toàn bộ thiết kế nhà máy và lập dự án đầu tư do đội ngũ Công ty Tư vấn xây dựng Thành nam phối hợp cùng công ty Abbo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Sa bàn nhà máy Saigon TanTec tại Bình Dương

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/250
  • Kích thước sa bàn: 1300 x 1200 mm
  • Địa điểm: Bình Dương.

 

Mô hình dự án liên quan

 

call button