Share

Mô hình nhà máy Nidec Tosok Akiba

Mô hình nhà máy Nidec Tosok Akiba

Nhà máy Nidec Tosok Akiba

 

Nhà máy Nidec Tosok Akiba không chỉ là một trong những dự án thuộc nhóm ngành công nghiệp phụ trợ được khuyến khích đầu tư và phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, mà còn là một môi trường làm việc tốt để công nhân an tâm sản xuất, gắn bó lâu dài cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Sa bàn nhà máy Nidec Tosok Akiba

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/250
  • Kích thước sa bàn: 1100 x 1800 mm
  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

 

Mô hình dự án liên quan

call button