Share

Mô hình nhà máy Chingluh tại Long An

Mô hình nhà máy Chingluh tại Long An

Mô hình nhà máy Chingluh

 

Công ty Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh cho Nhà máy giày ChingLuh.

Sa bàn nhà máy Chingluh tại Long An

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/250
  • Kích thước sa bàn: 1300 x 1300 mm
  • Địa điểm: Long An.

 

 

Mô hình dự án liên quan

 

call button