Share

Mô hình hồ nuôi tôm Thang Long Group

Mô hình hồ nuôi tôm Thang Long Group

Chi tiết dự án:

Sa bàn hồ nuôi tôm | Thăng Long Group

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập từ năm 1999. Trải qua hơn 25 năm phát triển, Thăng Long đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn thủy sản, con giống, chế phẩm, vật tư nuôi trồng, chế biến xuất khẩu và cho thuê kho lạnh tại Việt Nam.

  1. Tỉ lệ sa bàn: 1/200.
  2. Vị trí lắp đặt: Cà Mau.
call button