SA BÀN CAO TẦNG MỘT MẶT – DỰ ÁN MÔ HÌNH

SA BÀN CAO TẦNG MỘT MẶT – DỰ ÁN MÔ HÌNH

Sa bàn cao tầng một mặtsa bàn, thể hiện một mặt chính của toàn dự án kiến trúc. Những phần quan trọng và đặc biệt, được sa bàn thể hiện chi tiết và cụ thể tại mô hình một mặt.

DỰ ÁN CAO TẦNG TẠI HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh là một thành phố đầy tiềm năng về kinh tế. Ở nơi đây chúng ta có thể thấy những toà nhà quy mô được hình thành. Với các kiến trúc vĩ đại, và cầu kỳ.

Tham khảo tiềm năng Quy Nhơn 

Trong những dự án cao tầng, đều thể hiện được một nét riêng của từng công trình. Hầu như những công trình quy mô đều rất rộng lớn, đồ sộ, và đầy tính hiện đại.

Những kiến trúc đó không thể nhìn tổng thể trên thực tế, một cách chính xác vì chúng quá rộng lớn. Chính vì thế, họ sẽ thể hiện toàn kiến trúc một cách thu nhỏ trên sa bàn.

Cao tầng một mặt

Cao tầng một mặt

Kiến trúc sa bàn cao tầng một mặt

Được dựa trên tỉ lệ thực tế của dự án. Sau đó được tính toán lại theo kích thước phù hợp của sa bàn. Là có thể bắt đầu lên file và thực hiện công đoạn mô hình kiến trúc.

Sa bàn cao tầng một mặt với sự thể hiện sinh động và quy mô của một mặt chính dự án. Thông qua đó bạn cũng có thể thấy được sự quy mô toàn công trình.

Trước mặt công trình là sự thể từng phần toà nhà. Với sự quy mô cho thấy, dự án kiến trúc này cực kỳ lớn so với thực tế. Vì tổng số tầng của toàn nhà là rất nhiều và rộng.

Quy mô công trình dự án

Sa bàn một mặt

Sa bàn một mặt

Được thực hiện dưới tỉ lệ phù hợp với đã được tính toán. Dự án sa bàn thể hiện sự quy mô và đầy sinh động. Với sự thể hiện toàn cảnh dự án nhưng chỉ với một mặt của sa bàn kiến trúc.

Cho thấy, từng chi tiết trong mô hình có sự nổi trội. Kèm theo đó là độ khó trong mô hình mà các kỹ thuật đem lại. Tạo thành một sa bàn cao tầng quy mô và đầy tính sáng tạo.

Thể hiện độ khó sa bàn cao tầng một mặt

Thực hiện dự án sa bàn cao tầng bởi kỹ thuật viên Song Anh. Với nét thể hiện mô hình sinh động và ấn tượng. Chỉ với một mặt của mô hình có thể, thể hiện sự quy mô của toàn bộ kiến trúc.

Với độ khó sa bàn sự thể hiện kiến trúc. Sự cao độ của mô hình, cùng với cách thức lắp đặt sa bàn cao tầng. Cho thấy sự tinh tế, nét nổi trội mà công ty thể hiện được.

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.