ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការធ្វើគំរូស្ថាបត្យកម្ម

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការធ្វើគំរូស្ថាបត្យកម្ម

មុនពេលដែលបានដឹងចំនេះដឹងអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មម៉ូដែលគំរូ​បន្ទាប់មកអ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសំណួរ​តើគំរូស្ថាបត្យកម្មគឺជាអ្វី?ពីព្រោះនៅពេលបានដឹងនោះគីជាអ្វីអ្វីដែលត្រូវដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងអំពីវានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ដូច្នេះតើគំរូស្ថាបត្យកម្មគឺជាអ្វី?

តើគំរូស្ថាបត្យកម្មគឺជាអ្វី?

នេះគឺជាសំណួរមួយដែលធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់និស្សិតនៃផ្នែកស្ថាបត្យកម្មចុះចំពោះអ្នកផ្សេងទៀត?ចម្លើយភាគច្រើនដែលខ្ញុំបានឮគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ពួកគេនឹងគិតថាម៉ូដែលគំរូស្ថាបត្យកម្មគឺស្រដៀងដូចនឹងការជួញដូរអចលនៈទ្រព្យ។ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាសេវាកម្មជួយសម្រាប់វិនិយោគិនគម្រោងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតែប៉ុណ្ណោះ។
ច្បាស់ជាងនេះទៀតគឺគំរូស្ថាបត្យកម្មគឺជាការងារទាមទារអោយមានភាពស៊ីជម្រៅល្អិតល្អន់ហើយនិងភ្នែកមានសិល្បៈក្នុងការមើលផ្តល់ជូនគំនិតក្នុងតារាងគម្រោងរចនាការដ្ឋានស្ថាបត្យកម្មគម្រោងណាមួយបង្រួញគំរូក្លាយជាតូចមុនពេលចាប់ដៃអនុវត្តសាងសង់ការដ្ឋានពិតប្រាកដ។វាជួយសំរបសំរួលឱ្យអ្នកមើលមើលឃើញទាំងមូលនិងគ្របដណ្តប់គម្រោងការដ្ឋាន។

công viên nghĩa trang hoài ân viên

គម្រោងសាងសង់ឧទ្យានទីបញ្ចុះសពHoai An Vienត្រូវបានបញ្ចប់របស់ក្រុមហ៊ុនSong Anh

ដើម្បីធ្វើគំរូស្ថាបត្យកម្មតើត្រូវការអ្វី?

គំរូស្ថាបត្យកម្មមួយដែលទទួលបានជោគជ័យតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជូននូវគំនិតរបស់អ្នករចនាម៉ូដឬម្ចាស់ការវិនិយោគ។ទីតាំងនៃតំបន់នីមួយៗត្រូវតែបង្ហាញអោយភាព់ត្រឹមត្រូវ​និងអត្រាត្រឹមត្រូវធៀបនឹងគម្រោងពិតប្រាកដ។ស្របគ្នានោះសិល្បៈក៏គួរតែត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ដោយការសម្របសម្រួលឱ្យស៊ីគ្នានឹងពណ៌នៃពន្លឺនិងដើមស្មៅ។តើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបាននូវតម្រូវការទាំងនោះសម្រាប់ម៉ូដែលគំរូ?

ត្រូវតែមានចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ការធ្វើគំរូ

សូមពិភាក្សាអំពីចំនេះដឹងនៃការរចនាជាដំបូងអ្នកត្រូវមានចំណង់ចំណូលចិត្ត​ជាមួយការងារគំរូ។ចំណង់ចំណូលចិត្តត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកបច្ចេកទេស​សំភារៈគំរូដើម្បីឱ្យផលិតផលគំរូក្លាយទៅជាវត្ថុមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

មានពីទម្រង់ធ្វើរចនាគំរូនោះគឺជាការក្លែងធ្វើគំរូការដ្ឋានពិតនិងគំរូពីការបង្ហាញការដ្ឋានបានត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងនោះបែបបទនៃការធ្វើគំរូបង្ហាញអំពីការដ្ឋានត្រូវបានសាងសង់​ទាមទារអោយ​កាន់តែត្រឹមត្រូវនិងការពិត។

ត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកទេសគំរូ

គំរូស្ថាបត្យកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃការរចនាស្ថាបត្យកម្ម​ដូច្នេះតម្រូវការមូលដ្ឋានគឺថាអ្នកត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីឧបករណ៍រចនាដូចជាកម្មវិធីAutocadកម្មវិធី Photoshop…។

សម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្តើមដំបូងត្រូវយល់អំពីទំហំនិងអត្រាសមាមាត្រ។ផ្អែកលើតារាងគំនូរឬទំហំពិតប្រាកដនៃទិន្នន័យដើម្បីធ្វើឱ្យសមហេតុផលបំផុត។

ត្រូវតែមានគោលដៅជាក់លាក់

តម្រូវការបន្ទាប់គឺត្រូវមានគោលដៅជាក់លាក់មួយ។គោលដៅនៅទីនេះត្រូវបានកំណត់ជាគម្រោងតារាងគំនូររូបថតការដ្ឋានឬគំនិតការងារពីទីនោះវានឹងត្រូវគេគ្រោងអនុវត្ត។

Bản vẽ thiết kế mô hình

ត្រូវតែមានគំនូសតាងការរចនានិងបន្ទាប់មកផែនការដើម្បីអនុវត្ត

ឧទាហរណ៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Song Anhមុនពេលអនុវត្តគម្រោងគំរូណាមួយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសនឹងត្រូវការតារាងគំនូនៃគម្រោងឬរូបភាព3Dបន្ទាប់មកពិភាក្សាគ្នាផ្តល់ឱ្យ មានផែនការមួយពេញលេញរួមបញ្ចូលតម្រូវការអំពីពេលវេលាចំនួនបរិមាណសម្ភារៈដើម្បីធ្វើគំរូ។នៅពេលមានផែនការរួបរួមពីភាគីទាំងពីរនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តផែនការនេះ។

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងទីមួយសូមកំណត់នូវគោលបំណងរបស់អ្នកតើចង់ធ្វើជាគំរូអ្វី?ពីនោះរៀបចំផែនការរបស់អ្នកអនុវត្តគោលដៅនោះរហូតដល់ការបញ្ចប់។

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.


DMCA.com Protection Status