Share

Mô hình quy hoạch Trung Tâm Hành Chính Bombo tại Bình Phước

Mô hình quy hoạch Trung Tâm Hành Chính Bombo tại Bình Phước

Mô hình quy hoạch Trung Tâm Hành Chính Bombo tại Bình Phước

 

BPO – Nằm ở trung tâm cụm xã, Bom Bo hôm nay đang phát triển với nhiều thay đổi mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Được sự phê duyệt của UBND tỉnh Bình Phước, một dự án lớn là Khu dân cư Trung tâm hành chính Bom Bo đang được chính quyền và nhân dân địa phương kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo của vùng đất lịch sử.

Sa bàn quy hoạch Trung Tâm Hành Chính Bombo

  • Tỉ lệ sa bàn: đang cập nhật
  • Kích thước sa bàn: đang cập nhật
  • Địa điểm: Bình Phước.

 

 

Mô hình dự án liên quan

 

call button