Share

Trường học quốc tế PennSchool

Trường học quốc tế PennSchool

Thông tin dự án

Trường học quốc tế PennSchool

Được cấp phép bởi Phòng giáo dục Greenville (Greenville Area School District), Chương trình Tích hợp Quốc tế toàn phần ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (K- 8) được triển khai với các môn Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Khoa học xã hội được phát triển theo khung Tiêu chuẩn chung của Hoa Kỳ – Common Core State Standards (CCSS), Next Generation Science Standards (NGSS), American Education Reaches Out (AERO) Social Studies Standards và tiêu chuẩn của Bang Pennsylvania.

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/200
  • Kích thước sa bàn: 2200 x 2400 mm
  • Địa điểm: Quận 3, HCM
call button