Share

Mô hình trường học Quốc tế Anh tại Phnom Penh – Campuchia

Mô hình trường học Quốc tế Anh tại Phnom Penh – Campuchia

Chi tiết dự án:

Mô hình trường học Quốc tế Anh tại Phnom Penh, Campuchia

 

Trường Quốc tế Anh – Phnom Penh (British International School of Phnom Penh), được thành lập vào năm 1995, là Trung tâm đăng ký đầu tiên tại Campuchia cho Cambridge Assessment International Education (trước đây được biết đến là CIE), tổ chức hàng năm hàng chục ngàn trường đã đăng ký trên toàn thế giới.

  1. Tỉ lệ sa bàn: 1/400
  2. Kích thước sa bàn: 1000 x 800 mm
  3. Địa điểm: Phnom Penh, Campuchia

 

Các giáo viên chất lượng và tận tâm của chúng tôi sẽ chuẩn bị cho con bạn từ 5 đến 18 tuổi với chương trình học rộng, nghiêm túc và có cấu trúc tốt, được đánh giá bằng các kỳ thi SATs (Scholastic Aptitude Tests) và Checkpoint tại tất cả các giai đoạn quan trọng.

Chúng tôi chuẩn bị cho các ứng viên đủ điều kiện tham dự các kỳ thi Trung học Quốc tế được công nhận như IGCSE (O’ Level) và A Levels, từ đó dẫn đến việc nhập học vào các Đại học danh giá ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, Canada và nhiều nơi khác trên thế giới.

Mô hình dự án liên quan

call button