Share

Mô hình nhà kho

Mô hình nhà kho

Mô hình nhà kho thông minh

 

Ngành sa bàn kiến trúc, là một ngành hết sức đặc biệt với các dự án kiến trúc. Chúng thể hiện lại sự cụ thể của từng bộ phận dự án. Cũng như tổng thể toàn bộ công trình sắp và đang thực hiện.

Với những công trình kiến trúc nổi trội được thể hiện qua sa bàn. Để có thể khái quát được toàn bộ mô hình. Giúp cho các nhà đầu tư khá nhiều lợi ích trong việc quan sát những như theo các dự án .

Mô hình nhà kho

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/75
  • Kích thước sa bàn: 1200 x 895 mm
  • Địa điểm: đang cập nhật.

 

 

Mô hình dự án liên quan