Share

Mô hình khách sạn BMC Hà Tĩnh

Mô hình khách sạn BMC Hà Tĩnh

Mô hình quy hoạch trung tâm thương mại, khách sạn BMC

 

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, mô hình khách sạn BMC Hà Tĩnh, Villa BMC-Việt Trung có tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng, do Công ty CP hợp tác đầu tư Việt Trung làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 7-3-2017. Dự án được triển khai trên diện tích gần 33.789,9 m2 tại khu đất “vàng” phía bắc Cầu Phủ (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh).

Sa bàn quy hoạch trung tâm thương mại, khách sạn BMC

  • Tỉ lệ sa bàn: 1/200
  • Kích thước sa bàn: 1450 x 1700mm
  • Địa điểm: Hà Tĩnh.

 

Mô hình dự án liên quan

 

call button