Tin tức

 (2014-08-18)
Làm mô hình
Làm mô hình  (2012-04-12)
Máy bay mô hình
Máy bay mô hình (2012-04-12)
Mô hình đẹp 2012
Mô hình đẹp 2012 (2012-03-30)
Xe mô hình
Xe mô hình (2012-02-14)

Cách làm máy bay mô hình

Mọi người đều có thể xây dựng cho mình một máy bay mô hình bằng cách sử dụng một bộ ARF (gần như đã sẵn sàng để bay). Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu thực sự và thách thức là để xây dựng máy bay hoàn toàn từ đầu bằng cách sử dụng bàn tay của bạn, trí tưởng tượng cuối cùng một kế hoạch thực hiện máy bay mô hình.

Bước 1: Chọn một mô hình. Sau khi bạn biết cho bạn đang chuẩn bị thự hiện một máy bay mô hình tĩnh hay động, có hoặc không có thiết bị điều khiển từ xa, điều này sẽ giúp bạn có thể quyết định mô hình chính xác.


Bước 2: Tìm một phi công có kinh nghiệm. Nếu bạn chọn để làm cho một chiếc máy bay điều khiển từ xa, bạn phải tìm một người đã từng xây dựng và bay được để học hỏi kinh nghiệm. rất nhiều diễn đàn trực tuyến có rất nhiều các nhà xây dựng máy bay mô hình kinh nghiệm.

Bước 3: Tải chương trình kế hoạch. Đó là khuyến cáo mà bạn tải về một kế hoạch chuyên nghiệp được thiết kế cho mô hình của bạn. Đây là việc cơ bản cho các mô hình bay bởi vì không thể bay không cần giữ sự đối xứng và các biện pháp xử lý thích hợp.

Bước 4: Chọn vật liệu. Một số kế hoạch máy bay mô hình có thể được gắn với một vật liệu cụ thể, nhưng nhiều người sẽ cho phép bạn tự mình chọn. Hầu hết các máy bay mô hình được làm bằng gỗ balsa hoặc nhựa, nhưng bạn thể quyết định sử dụng giấy mạnh mẽ hoặc đất sét cho các mô hình tĩnh.


 

Bước 5: Cắt các bộ phận. Đây là phần quan trọng nhất của công việc. Hãy chắc chắn rằng bạn đo lường và cắt đúng cách các bộ phận khác nhau của máy bay mô hình.

Bước 6: Kiểm tra tính đồng bộ giữa các bộ phận với nhau. Cẩn thận lắp ráp các hình với nhau. Nếu có một động cơ phải chắc chắn rằng nó được cài đặt đúng.

Bước 7: Sơn máy bay mô hình. Vẽ tranh là một giai đoạn dễ dàng và thú vị, nhưng vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn cảm nhận tốt.